U bent hier

Sport-Zorg gemeente Beek

Gezond sporten
Dit zijn begeleidingsprogramma’s voor mensen met gezondheidsproblemen, die (weer) opnieuw willen gaan bewegen en sporten, bijv. na ziekte, na een revalidatietraject of vanwege een ongezonde leefstijl, maar waar de drempel naar regulier sporten te groot is. De begeleiding bestaat uit fysiotherapie en beweegprogramma’s door reguliere beweegaanbieders in afstemming met de medische begeleiding.

Sporten wanneer men een beperking heeft
Dit betreft beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking. Het gaat om specifieke aangepaste vormen van sport of begeleid en aangepast sporten en bewegen, waarbij integratie van doelgroepen daar waar mogelijk vorm gegeven wordt. Het aanbod aan sport en beweegprogramma’s wordt aangeboden door de zorgaanbieders in samenwerking met de beweegaanbieders.

Wandelsportcentrum Walking Limburg voert een wandelprogramma uit voor de gemeente Beek m.b.t. de OZO Carroussel. Dit betreft een groep deelnemers met fysieke en of verstandelijkebeperkingen.

Samen sporten
Het gaat hier om de reguliere sport en beweegactiviteiten van sportaanbieders, waarbij ook de specifieke doelgroepen zoveel als mogelijk meedoen.

Wandelen met begeleiding
In samenwerking met WSC Walking Limburg beschikt gemeente Beek over gekwalificeerde wandelsporttrainers. Deze trainers zijn opgeleid om mensen zonder en met een beperking (lichamelijke of verstandelijke handicap) of chronische ziekte te begeleiden bij het wandelen. Denk hierbij aan oefeningen en wandelbegeleiding voor mensen die na revalidatie (weer) willen starten met wandelen, mensen met fibromyalgie, longklachten, overgewicht of hart- en vaatziekten.

Voor meer info:
06-10 75 45 95
info@walkinglimburg.nl

Advertentie