U bent hier

Wandeltraining vrijdagmiddag in Parkstad

We starten om 14.30 uur vanaf Brasserie De Uitvlucht, Akerstraat 153, 6445 CP Brunssum.

Dit is een wandeltraining van ± 5 km en duurt ± 1.5 uur.

Deze wandeltraining is toegankelijk voor nordic walkers, sportief wandelaars, wandelaars en vindt elke week plaats.

In de door ons als trainer begeleide wandeltrainingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd. Dit geldt voor de Nordic Walkers, sportief wandelaars en wandelaars die meelopen.Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

Geniet vlak bij Heerlen van dit prachtige uitgestrekte Zuid-Limburgse heuvellandschap. Wandel over de heide, loop door de bossen en langs vennen, moerasgebieden en de Roode Beek.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen.

Bovenstaande wandeling wordt begeleid door: Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainer / coach.

Tel. 06 - 10 75 45 95

Kosten:

€   7,50 per wandeltraining
€ 65,00 kaart voor 10 wandeltrainingen

Pinapparatuur aanwezig

Verticale tabs

Gebied

Trainingsgebied

De naam Brunssummerheide wordt gebruikt voor circa 600 hectare groot natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten; dit betreft met name de zogenaamde Schrieversheide. Anderzijds noemt men zo ook het circa 1800 hectare grote recreatiegebied waarin dit natuurgebied ligt. Het recreatiegebied 'Brunssummerheide' ligt in het zuidoosten van de gemeente Brunssum en aangrenzende gemeenten Heerlen en Landgraaf. Het recreatief gebruik houdt onder andere in wandelen, fietsen, golfen en paardrijden.

De Schrieversheide (op Heerlens grondgebied) is een restant van een vroeger veel groter heideveld dat nu voor een deel bebost is, verdwenen onder een vuilstort of bebouwd. Het werd na de tweede wereldoorlog gebruikt als militair oefenterrein. De nog altijd zeer waardevolle en fraaie Schrieversheide is een van de meest heuvelachtige in Nederland en de enige heide van enige omvang in Zuid-Limburg. Daardoor komen grote hoogteverschillen voor en fraaie vergezichten. De kweldruk op de bronnen van de Roode Beek is daarom groot. De heide wordt dus doorsneden door een sterk venig en moerassig beekdal, met veel van de bijbehorende begroeiing, wat voor Nederland een grote bijzonderheid mag heten.

Als gevolg van bruinkoolwinning door de firma Bergerode tussen de twee wereldoorlogen, was een grote berg zekzand ontstaan. Op 10 juni 1955 schoof na langdurige regenval deze berg zand in de voormalige groeve, daarbij het zwembad bedekkend. Bij deze aardverschuiving ontstond de Koffiepoel. Op het Brunssumse gedeelte werd verder voornamelijk mijnhout aangeplant.

In het zuidwesten van het gebied ligt de Heksenberg naast de gelijknamige wijk.

De Brunssumerheide is een Natura 2000-gebied.

Advertentie