U bent hier

Wandeltraining donderdagmiddag in Schinnen

Deze wandeltraining is geschikt voor wie iets rustiger wilt lopen.

We starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Brasserie Peil 5, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365 CG in Schinnen

Dit is een wandeltraining van  ± 5 km en duurt  ± 1.5 uur.

Deze wandeltraining is toegankelijk voor nordic walkers, wandelaars, kinderen en vindt elke week plaats op een andere locatie (raadpleeg iedere week de agenda).

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

In de door ons als trainer begeleide wandeltrainingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd. Dit geldt voor de Nordic Walkers en wandelaars die meelopen.Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen.

Bovenstaande wandeltraining wordt begeleid door: Marianne Mouchart en/of Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainers.

Tel. 06 - 10 75 45 95

Kosten:

€   6,- per wandeltraining
€ 50,- kaart voor 10 wandeltrainingen

Verticale tabs

Gebied

Op het plateau tussen Puth, Schinnen en Sweikhuizen zijn resten gevonden van een tijdelijk verblijf van jagers uit de laatste ijstijd (het Weichselien). In Thull en op de rond van de Thullerheide met Vaesrade lagen reeds Romeinse boerderijen, waarvan de resten in Vaesrade nog in de bodem als archelologisch reservaat bewaard blijven. Die van Thull zijn in musea in Sittard en Leiden bewaard. Ook in de toren van de Sint-Dionysiuskerk zijn resten van een Romeinse toren te zien: een kapiteel en sigillata, tegelresten. Er leefden dus reeds mensen voordat de naam van het dorp ontstond. Een ridder Jan van Scinne valt in Jeruzalem tijdens een der kruistochten. Het dorp Schinnen is in de vroege middeleeuwen ontstaan tegen de helling van de Moutheuvel als oud domeingoed. De Sint-Dionysiuskerk in het dorp dateert ten minste uit de Karolingische tijd en is als eigenkerk gesticht. De band tussen Schinnen en het kasteel Terborgh is oud en gaat mogelijk op de oude domeinorganisatie terug. Terborgh bezat aantoonbaar vanaf de dertiende eeuw een groot aantal laatgoederen in het dorp. In diezelfde periode gaat Schinnen deel uitmaken van het land van Valkenburg. Het huis Valkenburg bezit vervolgens enkele laatgoederen in Schinnen. Belangrijker is het gegeven, dat de heerlijkheid Schinnen leenroerig wordt aan het huis Valkenburg. Het leengoed Achter den Kerck in het dorp wordt een leengoed van Valkenburg. Het blijft eeuwenlang een belangrijk goed. Vanaf de veertiende eeuw ontstaan er verschillende laatgoederen van het kasteel Reijmersbeek in de dorpskom van Schinnen. Reijmersbeek behoorde niet tot de heerlijkheid Schinnen, maar wel tot de parochie van Sint-Dionysius. Aannemelijk is, dat in de twaalfde en dertiende eeuw vanuit Schinnen grote delen van het omliggende heuvelland werden ontgonnen. In die tijd ontstonden gehuchten als Wolfhagen, Puth en Hegge. Zij bleven tot de heerlijkheid Schinnen behoren. Ook ontstond in die tijd nabij het kerkdorp de belangrijke pachthoeve Krekelberg in buurtschap Krekelberg. Vanaf de zestiende eeuw blijkt het dorp Schinnen uit twee buurtjes te bestaan: ‘De Valderen’ rond de kruising van de Altaarstraat en Dorpsstraat en het buurtje ‘Achter den Kerck’ nabij de gelijknamige hoeve. Dit minuscule dorpje, dat kleiner was dan een gehucht als Nagelbeek, nam wegens zijn religieuze functie een belangrijke plaats in binnen de oude heerlijkheid Schinnen. In de achttiende eeuw groeiden deze buurtjes rond de kerk aan elkaar vast en vond er uitbreiding plaats in de richting van het huidige Schuiteneinde.

Thull is een buurtschap in de Nederlands-Limburgse gemeente Beekdaelen. Er wonen (in 2014) ongeveer 145 inwoners. De buurtschap Thull, gelegen in een droogdal ten zuidwesten van het dorp Schinnen wordt vrijwel geheel omringd door heuvels, waarvan de Krekelberg de voornaamste is. De Geleenbeek vormt ook hier een dal en is omsloten door weilanden en, sinds enkele jaren, door de Mulderplas (een slikvijver die is ontstaan door het storten van slik uit de voormalige Staatsmijn Emma). Rondom de Mulderplas is in de loop der jaren een unieke flora en fauna ontstaan, die na de herinrichting van het gebied een grote prominente plek heeft gekregen in het Landschapspark De Graven. In Thull ligt een groot aantal boerderijen die in de oorspronkelijke staat bewaard zijn gebleven.

Brouwerij
In 1870 stichtte Joseph Meens in Thull de Meens bierbrouwerij, die na vier generaties nog altijd in eigendom is van de familie Meens. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw wordt de naam Meens bier niet meer gebruikt en is vervangen door de merknaam Alfa bier.

Advertentie