U bent hier

Wandeltraining dinsdagmiddag in Urmond

We starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het veer van Berg a/d Maas, Berger Maasstraat 17, 6129 BC Urmond.

Dit is een wandeltraining van ± 5 km en duurt ± 1.5 uur.

Deze wandeltraining is toegankelijk voor nordic walkers en wandelaars en vindt elke week plaats (zie agenda voor startlokatie).

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar train met ons mee.

In de door ons als trainer begeleide wandeltrainingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd.

Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen (indien weer mogelijk i.v.m. corona).

Bovenstaande wandeltraining wordt begeleid door: Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainer/coach.

Tel. 06 - 10 75 45 95

Kosten:

€   7,00 per wandeltraining

€ 60,00 kaart voor 10 wandeltrainingen

Pinapparatuur aanwezig

Verticale tabs

Gebied

De plaatsnaam Urmond komt in een oorkonde uit 1153 voor het eerst voor, en wel als Overmunthe. Munthe was de naam voor een versterkte heuvel of vluchtheuvel. De naam Urmond heeft niet van doen met de monding van de Ur in de Maas, maar -mond verwijst naar berg. In de twaalfde eeuw lag de monding van de Ur veel westelijker.

Vroeger maakt Urmond deel uit van de bezittingen van de aartsbisschop van Keulen. Ten gevolge van een aantal oorlogen is het land verloren gegaan. In 1153 kwam het weer in handen van de aartsbisschop.

Samen met een aantal omringende dorpen maakte Urmond deel uit van het ambt Born. Dit gebied ging over van Gelderse in Gulikse en vanaf 1794 in Franse handen.

Vanaf de dertiende eeuw ontwikkelde Urmond zich - dankzij de aanwezigheid van een haven - tot handelsplaats, feitelijk een beperkte stad (vrijheid), de Vrijheid Urmond genaamd, voor het eerst vermeld in 1595. Het stadje was gedeeltelijk omwald en bezat vier poorten en vijf rondelen. In 1800 werd uit deze vrijheid samen met Berg aan de Maas de gemeente Urmond gevormd. Eind 18e eeuw werd de plaats enigszins op lager gelegen delen uitgebreid.

De haven werd eind 19e eeuw opgeheven. In 1934 werd het Julianakanaal geopend dat ten oosten van de oude kern van Urmond lag. Hierdoor kwam Urmond op een langgerekte landtong te liggen, door een brug met het oostelijke land verbonden. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden woonwijken aan de oostzijde van het kanaal, gescheiden van de oude kern.

In 1982 fuseerde de gemeente Urmond (Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven) met die van Stein, Meers en Elsloo tot de huidige gemeente Stein.

Advertentie