U bent hier

Wandeling zondagmorgen in Schinveld

We starten om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats van restaurant De Lier bij ELZC (Eerste Limburgse Zweefvlieg Club),
Leiffenderhofweg 3, 6451 PR  in Schinveld.

Er vertrekken gelijktijdig 2 groepen met aparte begeleiding (1 groep valide deelnemers en 1 groep deelnemers met weinig conditie een beperking en/of chronisch zieken).

De ene is een wandeling van +/- 5 km (+/- 1.5 uur) en de andere een van +/- 9 km (+/- 2,5 uur).

Deze zondagmorgen wandeling is toegankelijk voor nordic walkers, sportief wandelaars, wandelaars, kinderen en vindt een á twee keer per maand plaats in een steeds wisselende gebied.

In de door ons als trainer begeleide wandelingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd.
Dit geldt voor de Nordic Walkers, sportief wandelaars en wandelaars die meelopen. Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

Geniet vlak bij Schinveld en Duitsland van dit prachtige uitgestrekte Zuid-Limburgse landschap. Wandel door bossen, open gebieden en langs vennen, moerasgebieden en de Roode Beek.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen.

Bovenstaande wandeling wordt begeleid door: Marianne Mouchart en Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainers.

Tel. 06 - 10 75 45 95

Kosten:
€   5,- per wandeling
€ 45,- kaart voor 10 wandelingen
€ 40,- kaart voor 10 wandelingen voor leden van NWWL

Verticale tabs

Gebied

De Schinveldse Bossen is de benaming voor een bosgebied tegen de grens met Duitsland. Met een oppervlakte van 308 hectare zijn de Schinveldse Bossen het grootste aaneengesloten stuk bosgebied van de regio, al worden ze her en der wel onderbroken door landbouwgronden en overgebleven kleigroeves. Het bosgebied is deels gelegen op de helling van een beekdal en deels, in het verlengde daarvan, op natte graslanden. De Rodebach, een zijbeek van de Roode Beek, stroomt langs het noorden van de bos, dat voor haar afwatering echter aangewezen is op de Ruscherbeek. Aan de noordzijde van het bos bevindt zich verder het zweefvliegveld Leiffenderveld, dat sinds 1974 in gebruik is. In het bos liggen ook een waterwingebied en het openluchtmuseum Nonke Buusjke.

Het noordelijke deel bestaat uit naaldbos (grove dennen), dat begin 20e eeuw werd aangeplant als productiebos op een zandige bodem, waar daarvoor heide groeide. Het zuidelijke en oostelijke deel van het bosgebied bestaat uit loofbos (eiken en beuken) op een lössbodem. De beheerder van het bosgebied is Natuurmonumenten, die het noordelijke deel van het bos ook wil omvormen tot een meer gediversificeerd loofbos.

Plantensoorten in het gebied zijn bijvoorbeeld blauwe bosbes, struikheide en wilde kamperfoelie (de eerste twee in het naaldbos). In het bosgebied komen zoogdieren als boommarter, ree, steenmarter en vos en verder een aantal roofvogelsoorten en de kramsvogel voor. Langs de randen van het bos komt de kleine ijsvogelvlinder voor.

Advertentie