U bent hier

Wandeling zondagmorgen in Elsoo

We starten om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats van hotel-restaurant kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV in Elsloo.

Er vertrekken gelijktijdig 2 groepen met aparte begeleiding (1 groep valide deelnemers en 1 groep deelnemers met weinig conditie een beperking en/of chronisch zieken).

Dit is een wandeling/training van  ± 5 en +/-8 km en duurt  ± 1.5 en +/-2 uur.

Deze wandeling is toegankelijk voor nordic walkers, sportief wandelaars, wandelaars, kinderen en vindt twee keer in de maand plaats op steeds een wisselende locatie.

In de door ons als trainer begeleide wandelingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd.
Dit geldt voor de Nordic Walkers, sportief wandelaars en wandelaars die meelopen. Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

Geniet vlak bij Heerlen van dit prachtige uitgestrekte Zuid-Limburgse heuvellandschap. Wandel over de heide, loop door de bossen en langs vennen, moerasgebieden en de Roode Beek.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen.

Bovenstaande wandeling wordt begeleid door: Marianne Mouchart en/of Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainers.

Tel. 06 - 10 75 45 95

Kosten:
€   5,- per wandeling
€ 45,- kaart voor 10 wandelingen
€ 40,- kaart voor 10 wandelingen voor leden van NWWL

Verticale tabs

Gebied

Het Bunderbos strekt zich uit over een afstand van zo'n 5,5 km tussen Elsloo en Bunde, en bedekt een oppervlakte van zo'n 144 hectare. Het bos bevindt zich op de oostelijke helling van het Maasdal en bedekt daar een aantal Maasterrassen. Plaatselijk komen er hoogteverschillen voor van 80 meter.

Het Bunderbos maakt onderdeel uit van het zuidelijke rivierenlandschap, omdat de nabijgelegen Grindmaas een sterke invloed heeft gehad op de vorming van de geomorfologie van het bos. Doordat het aangrenzende Julianakanaal voor een groot deel de oorspronkelijke hydrologie en de daarmee samenhangende dynamiek tussen rivier en bos heeft weggenomen, wordt de ontwikkeling van het Bunderbos tegenwoordig nog nauwelijks beïnvloed door de Maas. Voorname afvoerende beekcomplexen zijn die van Hemelbeek en Slakbeek.

Het huidige Bunderbos maakte voor de intocht van de Romeinen deel uit van een groot oerboscomplex dat zich uitstrekte vanaf de dynamische, drassige Maasoevers via de bronrijke hellingen naar de drogere, schrale plateaus. Dit oerbos vormde destijds één geheel met de bosgebieden in het huidige Belgische Kempendistrict, het huidige Duitsland en het tegenwoordige Nederlands Limburg.

De eerste ontginners van het oerbos aan de randen van het huidige Bunderbos moeten de Bandkeramiekers zijn geweest, die medio 5 000 v.Chr. Limburg binnentrokken en de landbouw in Nederland introduceerden. Uit die tijd zijn vele vuurstenen disselbijlen als individuele vondsten teruggevonden op de akkerplateaus. Deze behoorden toe aan de prehistorische houthakkers. In het huidige Bunderbos zijn fragmentarisch enkele tekenen van tijdelijke Bandkeramische nederzettingen teruggevonden nabij het gehucht Catsop.

In het Bunderbos bevinden zich op boslocaties dichtbij de dorpen bosopstanden met zichtbare overblijfselen van hakhoutcultuur. Op sommige plaatsen lijkt de dikte van de hakhoutstoven van een hoge ouderdom te getuigen. Onduidelijk is hoe oud de desbetreffende opstanden zijn en of er sprake is geweest van aanplant.
 

Advertentie