U bent hier

Wandeling donderdagmiddag in Limbricht

We starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Landgoed Kasteel Limbricht, Allee 1, 6141 AV Limbricht.

Dit is een wandeling / training van ± 5 km en duurt ± 1.5 uur.

Deze wandeltraining is toegankelijk voor nordic walkers en wandelaars en vindt elke week plaats (zie agenda voor startlocatie). Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

In de door ons als trainer begeleide wandelingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd.

Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen.

Bovenstaande wandeling wordt begeleid door: Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainer/coach.

.06 - 10 75 45 95

Kosten:

€ 7,00 per wandeltraining

€ 60,00 kaart voor 10 wandeltrainingen

Pinapparatuur aanwezig

Verticale tabs

Gebied

Het kasteelcomplex is gelegen binnen een brede omgrachting en bestaat uit een burcht en een kasteelboerderij als voorburcht. De burcht is een geheel onderkelderd viervleugelig vierkant gebouw rond een kleine binnenplaats. Het is een zeldzaam voorbeeld van een mottekasteel, een kasteel op een kunstmatig opgeworpen heuvel. De motte met daarop de burcht ligt als een eiland in de omgrachting. De kelders van de burcht hebben mergelstenen tongewelven en in de buitenmuren zijn schietgaten aangebracht. De vier vleugels van het huidige kasteel, welke zijn voorzien van een lessenaardak, zijn in het begin van de 17e eeuw in Maaslandse renaissancestijl met raamomlijstingen in Naamse steen gebouwd door Nicolaas van Breyll (?-1655). Hij liet hierbij tevens de burchtheuvel vergroten tot een oppervlak van 36 bij 36 meter. Een chronogram op de ingangspoort vermeldt het jaartal 1622 als het bouwjaar van de burcht. In de achtervleugel is een vierkante traptoren opgenomen met een dubbele knobbelspits. Tevens bevindt zich hierin een vijfzijdige slotkapel uit 1643, voorzien van een stucplafond. Inwendig heeft het kasteel een grote zaal met een schouw met fries waarop de alliantiewapens van de familie Van Breyl zijn aangebracht. De voorburcht is een U-vormige kasteelhoeve voorzien van de jaarankers '1630' en is in verschillende bouwfases tot stand gekomen. De west- en zuidvleugel werden het eerst gebouwd, de oostvleugel korte tijd later. Opmerkelijk is dat de aanvankelijk geplande hoektorens nooit zijn gebouwd. De toegang tot de binnenplaats van de kasteelhoeve is via een boogbrug over de buitenste omgrachting. Bij de ingang in de westvleugel bevindt zich een poortwachterswoning en een melkhuisje. In de 18e eeuw werd aan het uiteinde van de oostvleugel nog een schapenhuis toegevoegd.

De geschiedenis van de motteburcht gaat waarschijnlijk terug tot de 10e eeuw. In de vroege middeleeuwen verrees hierop vermoedelijk een houten toren of houten motteburcht. Later werden deze houten constructies vervangen door stenen bouwwerken. Zeker is dat onder de huidige bebouwing de restanten zijn gevonden van een vermoedelijk 12e-eeuwse ronde donjon opgetrokken uit natuurstenen metselwerk en die later, omstreeks 1250, herbouwd is. Deze herbouw is waarschijnlijk uitgevoerd door de eerste heren van Lemborch, waarvan Hermannus de Lemburg de oudst bekende heer van Limbricht is. Hij leent de heerlijkheid Limbricht aan de hertogen van Brabant, dat wil zeggen dat deze hier volgens eigen goeddunken mochten verschijnen en er desnoods tot een bezetting mochten overgaan. Anno 2020 is het kasteel in bezit van de 'Stichting Kasteel Limbricht'. Het complex is in de vijftiger en zestig-zeventiger jaren door de stichting grondig gerestaureerd, waarbij de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste oostvleugel werd herbouwd, getuige de jaarankers '1969' op het gebouw. De voorburcht wordt gebruikt als multifunctioneel horecacentrum met een restaurant, vergader-, conferentie- en feestzalen.

Het Limbrichterbos is een bosrijk natuurgebied, gelegen tussen de plaatsen Limbricht, Born en Sittard. Het Limbrichterbos heeft een grootte van 91 hectare en omvat een aaneengesloten bosgebied met enkele omliggende graslanden. Het bosgebied bestaat overwegend uit loofbomen en is een overblijfsel van het vroegere veel grotere "Graetbos". Door het natuurgebied loopt een watergang genaamd de Bosgraaf en ten westen loopt de Limbrichterbeek. Ten noorden van het Limbrichterbos bevindt zich nog een kleiner bos met een visvijver genaamd "de Rollen" en ten zuiden bevindt zich het natuurgebied Grasbroek en het landelijke gebied de Graetheide. Het gebied wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten.

Advertentie