U bent hier

Sluizenwandeling in Heel

Wandeling dinsdagmiddag in Heel.

Sluizenwandeling (sluizen van Heel en de stuw van Linne).

We starten om 13.30 uur vanaf de parkeerhavens langs de Broekbeemden 37 in Heel (dit ligt in het Sleydal).

Dit is een vrij vlakke wandeling  van ± 9 km en duurt ± 2 uur. 

Deze wandeling is toegankelijk voor nordic walkers en wandelaars en vindt elke week plaats (zie agenda voor startlocatie).

Als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen en je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok achter de deur” nodig hebt, stel dan niet uit maar loop met ons mee.

In de door ons als trainer begeleide wandelingen wordt aan conditie en uithoudingsvermogen gewerkt en gelet op ademhaling- en voeten techniek, lichaamshouding en wordt dit waar nodig gecorrigeerd. Tevens worden er warming-up en cooling-down oefeningen gedaan.

Na afloop kunnen we samen nog gezellig iets nuttigen bij restaurant De Heren aan de Maas in het “Oolderhuuske”.

Bovenstaande wandeling wordt begeleid door:

Jacques Janssen, ervaren gediplomeerde trainer/coach.

06 - 10 75 45 95

Kosten:

€   7,50 per wandeltraining
€ 65,00 kaart voor 10 wandeltrainingen

Pinapparatuur aanwezig

Verticale tabs

Gebied

De 82 ha. natuur bestaat uit de Molengreend en de omgeving van de Overlaat van Linne en de westzijde van de Gerelingsplas bij Osen.

Deze terreinen worden gekenmerkt door karakteristieke riviernatuur, waarbij vooral de bloemenrijkdom in de zomer en de watervogels in de winter opvallen.

De Overlaat van Linne en de oevers van de Molengreend zijn voor voetgangers vrij toegankelijk. Over de Overlaat loopt tevens een fietspad dat via de stuw de west- en oostoever van de Maas met elkaar verbindt. Omdat er grazers in de terreinen lopen zijn honden in er niet toegestaan; wel mag de hond aangelijnd mee op de verharde weg van de Overlaat.

Vanaf de oostkant van de sluizen bij Osen heeft men een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. Direct naast het sluizencomplex ligt de Gerelingsplas. In de noordelijke hoek van het terrein zijn eilandjes aanwezig waarop wilgenbos groeit. Er broeden futen en meerkoeten aan de waterkant.

In dit bosje bevindt zich een beverburcht. De Gerelingsplas en de Spoorplas [die geheel van de Maas is afgesloten] vormen een zeer belangrijk watervogelgebied binnen de Maasplassen. Tafel- en kuifeenden verblijven er in grote aantallen, maar ook aalscholvers en ganzen zijn regelmatige gasten.

De Overlaat van Linne heeft een heel ander uiterlijk. Hier wordt bij hoge waterstanden het Maaswater om de stuw heen geleid. Bij lage waterstand ligt er een afgetakte Maasarm die bijna niet stroomt. Op de dijken langs de Overlaat staan grote populieren met daaronder een soortenarme ruigte, die wel veel dekking biedt aan broedvogels zoals de bosrietzanger.

Het hele terrein wordt jaarrond begraasd door een kleine kudde galloways. Ook de oevers van de Molengreend worden door galloways begraasd. Zeker in de [na]zomer zijn deze oevers vanwege hun kleurenrijkdom een rondwandeling waard. Juist hier komen bloemrijke vegetaties in optima forma voor. Op een der eilandje bevindt zich in het voorjaar een kleine broedkolonie aalscholvers.
 
In juni en juli wordt de plas door ruiende ganzen benut; deze watervogels kunnen dan enkele weken niet vliegen, en hebben een rustig water waar geen recreatie plaatsvindt nodig om deze voor hen kritische periode in het jaar te doorstaan. In de wintermaanden wordt ook deze plas door grote aantallen eenden gebruikt om vorstvrij te overwinteren.

Advertentie